ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "play"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  play

  กริยาช่อง 2 played

  กริยาช่อง 3 played

  แปลว่า เล่น

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "play"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
play outplayed out
play upplayed up
play aroundplayed around
play awayplayed away
play alongplayed along
play atplayed at
play backplayed back
play onplayed on
play downplayed down