ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "paly"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำกริยา หมวด "ไม่ระบุ" เหมือนกับ "paly"   ได้แก่