ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "offend"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  offend

  กริยาช่อง 2 offended

  กริยาช่อง 3 offended

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale