ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "kill off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kill off

    กริยาช่อง 2 killed off

    กริยาช่อง 3 killed off

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "kill off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spin offspan off / spun off
take offtook off
send offsent off
ring offrang off
write offwrote off
check offchecked off
clean offcleaned off
cry offcried off
keep offkept off