ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "kill off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kill off

    กริยาช่อง 2 killed off

    กริยาช่อง 3 killed off

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "kill off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spin offspan off / spun off
bring offbrought off
fall offfell off
sell offsold off
shave offshaved off
show offshowed off
call offcalled off
carry offcarried off
close offclosed off