ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "key"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  key

  กริยาช่อง 2 keyed

  กริยาช่อง 3 keyed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "key"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
key in onkeyed
key inkeyed
key onkeyed
key tokeyed
key upkeyed
key downkeyed down