ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep up at"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep up at

  กริยาช่อง 2 kept up at

  กริยาช่อง 3 kept up at

  แปลว่า ตามทัน

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep up at"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keep atkept at
keep upkept up
keep up withkept up with