ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep to

  กริยาช่อง 2 kept to

  กริยาช่อง 3 kept to

  แปลว่า เก็บไว้เพื่อ

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep to"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
turn toturned to
pass topassed to
pull topulled to
take totook to
lead toled to
see tosaw to
stick tostuck to
hold toheld to
belong tobelonged to