ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep in

  กริยาช่อง 2 kept in

  กริยาช่อง 3 kept in

  แปลว่า เก็บไว้ใน

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keep in withkept in with
draw indrew in
buy inbought in
set inset in
sit insat in
settle insettled in
stay instayed in
drop indropped in
fall infell in