ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep from"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep from

  กริยาช่อง 2 kept from

  กริยาช่อง 3 kept from

  แปลว่า เก็บจาก

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep from"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spring fromsprang from / sprung from
hear fromheard from
come fromcame from
follow on fromfollowed on from
stay away fromstayed away from
walk away fromwalked away from
hold back fromheld back from
move away frommoved away from
walk back fromwalked back from