ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep down

  กริยาช่อง 2 kept down

  กริยาช่อง 3 kept down

  แปลว่า ตัดทอน

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
lie downlay down/ lied down
be downwere down
cut downcut down
swear downswore down
tear downtore down
wind downwound down
bog downbogged down
hold downheld down
lay downlaid down