ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Keep"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Keep

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บรักษา

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Keep"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keep atkept at
keep fromkept from
keep tokept to
keep backkept back
keep aroundkept around
keep awaykept away
keep downkept down
keep outkept out
keep inkept in