ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keel"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keel

  กริยาช่อง 2 keeled

  กริยาช่อง 3 keeled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale