ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jump"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jump

  กริยาช่อง 2 jumped

  กริยาช่อง 3 jumped

  แปลว่า กระโดด

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jump"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jump offjumped off
jump injumped in
jump onjumped on
jump atjumped at