ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "judge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  judge

  กริยาช่อง 2 judged

  กริยาช่อง 3 judged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale