ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jot down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jot down

  กริยาช่อง 2 joted

  กริยาช่อง 3 joted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jot down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jotjoted
lie downlay down/ lied down
be downwere down
cut downcut down
swear downswore down
tear downtore down
wind downwound down
bog downbogged down
hold downheld down