ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jerk off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jerk off

  กริยาช่อง 2 jerked

  กริยาช่อง 3 jerked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jerk off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jerkjerked
jerk aroundjerked
spin offspan off / spun off
take offtook off
send offsent off
ring offrang off
write offwrote off
keep offkept off
marry offmarried off