ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jam on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    jam on

    กริยาช่อง 2 jamed on

    กริยาช่อง 3 jamed on

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jam on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on
sleep onslept on
ride onrode on
work onworked on
live onlived on
call oncalled on
cheat oncheated on