ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jack in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jack in

  กริยาช่อง 2 jacked

  กริยาช่อง 3 jacked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jack in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jackjacked
jack upjacked
jack aroundjacked
draw indrew in
buy inbought in
set inset in
sit insat in
settle insettled in
stay instayed in