ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "increase"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  increase

  กริยาช่อง 2 increased

  กริยาช่อง 3 increased

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale