ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "include"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  include

  กริยาช่อง 2 included

  กริยาช่อง 3 included

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale