ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "incense"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  incense

  กริยาช่อง 2 incensed

  กริยาช่อง 3 incensed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale