ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "implore"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  implore

  กริยาช่อง 2 implored

  กริยาช่อง 3 implored

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale