ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "immobilize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  immobilize

  กริยาช่อง 2 immobilized

  กริยาช่อง 3 immobilized

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale