ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "imitate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    imitate

    กริยาช่อง 2 imitated

    กริยาช่อง 3 imitated

    หมวด Regular Verb