ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "imagine"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  imagine

  กริยาช่อง 2 imagined

  กริยาช่อง 3 imagined

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale