ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "illustrate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  illustrate

  กริยาช่อง 2 illustrated

  กริยาช่อง 3 illustrated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale