ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "illuminate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  illuminate

  กริยาช่อง 2 illuminated

  กริยาช่อง 3 illuminated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale