ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "illtreat"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  illtreat

  กริยาช่อง 2 illtreated

  กริยาช่อง 3 illtreated

  แปลว่า การรักษา

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale