ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "idolize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  idolize

  กริยาช่อง 2 idolized

  กริยาช่อง 3 idolized

  แปลว่า เทอดทูน, เลื่อมใสมากเกินไป

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale