ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "help"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  help

  กริยาช่อง 2 helped

  กริยาช่อง 3 helped

  แปลว่า ช่วย

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale