ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hand back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hand back

  กริยาช่อง 2 handed

  กริยาช่อง 3 handed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hand back"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hand outhanded
hand inhanded
hand onhanded
handhanded
hand overhanded
hand downhanded down
come backcame back
look backlooked back
pare backpared back