ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Grow"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Grow

  กริยาช่อง 2 grew

  กริยาช่อง 3 grown

  แปลว่า เจริญงอกงาม

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale