ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Go"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Go

  กริยาช่อง 2 went

  กริยาช่อง 3 gone

  แปลว่า ไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale