ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Give"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Give

  กริยาช่อง 2 gave

  กริยาช่อง 3 given

  แปลว่า ให้

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale