ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Get"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Get

  กริยาช่อง 2 got

  กริยาช่อง 3 gotten

  แปลว่า ได้

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Get"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
get upgot up
get awaygot away