ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "favour"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  favour

  กริยาช่อง 2 favoured

  กริยาช่อง 3 favoured

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale