ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "favor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  favor

  กริยาช่อง 2 favored

  กริยาช่อง 3 favored

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale