ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fathom"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fathom

  กริยาช่อง 2 fathomed

  กริยาช่อง 3 fathomed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale