ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fasten onto"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fasten onto

    กริยาช่อง 2 fastened

    กริยาช่อง 3 fastened

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "fasten onto"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fasten upfastened
fasten downfastened
fastenfastened
fasten onfastened
be ontowere onto
hold ontoheld onto
lock ontolocked
tack ontotacked
hang ontohung / hanged