ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fasten down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fasten down

  กริยาช่อง 2 fastened

  กริยาช่อง 3 fastened

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "fasten down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fasten upfastened
fasten ontofastened
fastenfastened
fasten onfastened
lie downlay down/ lied down
be downwere down
cut downcut down
swear downswore down
tear downtore down