ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fart"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fart

  กริยาช่อง 2 farted

  กริยาช่อง 3 farted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "fart"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fart aroundfarted
fart aboutfarted