ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "familiarise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  familiarise

  กริยาช่อง 2 familiarised

  กริยาช่อง 3 familiarised

  แปลว่า ทำความรู้จัก

  หมวด Regular Verb