ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall down

  กริยาช่อง 2 fell down

  กริยาช่อง 3 fallen down

  แปลว่า ร่วง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
lie downlay down/ lied down
shake downshook down
sit downsat down
strike downstruck down
take downtook down
talk downtalked down
tie downtied down
turn downturned down
water downwatered down