ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall down

  กริยาช่อง 2 fell down

  กริยาช่อง 3 fallen down

  แปลว่า ร่วง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
lie downlay down/ lied down
bend downbent down
come downcame down
play downplayed down
write downwrote down
wash downwashed down
hand downhanded down
pare downpared down
pull downpulled down