ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall behind"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall behind

  กริยาช่อง 2 fell behind

  กริยาช่อง 3 fallen behind

  แปลว่า ตกอยู่ข้างหลัง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall behind"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
wait behindwaited behind
drop behinddropped behind
stop behindstopped behind