ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall back

  กริยาช่อง 2 fell back

  กริยาช่อง 3 fallen back

  แปลว่า รั้งท้าย

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall back"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fall back onfell back on
come backcame back
look backlooked back
pare backpared back
spring backsprang back / sprung back
shoot backshot back
die backdied back
drop backdropped back
try backtried back