ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall

  กริยาช่อง 2 fell

  กริยาช่อง 3 fallen

  แปลว่า ล้ม

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fall overfell over
fall aboutfell about
fall infell in
fall outfell out
fall throughfell through
fall backfell back
fall downfell down
fall forfell for
fall apartfell apart