ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fail"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fail

  กริยาช่อง 2 failed

  กริยาช่อง 3 failed

  แปลว่า ล้มเหลว

  หมวด Regular Verb