ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "embed"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  embed

  กริยาช่อง 2 embeded

  กริยาช่อง 3 embeded

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale