ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "embarrass"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    embarrass

    กริยาช่อง 2 embarrassed

    กริยาช่อง 3 embarrassed

    หมวด Regular Verb