ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "emancipate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  emancipate

  กริยาช่อง 2 emancipated

  กริยาช่อง 3 emancipated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale